Det officiella Euroland

Euro är främst en valuta som används inom EU. Det är femton EU-länder som har Euro (EUR) som officiell valuta:
 • Belgien
 • Cypern
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Portugal
 • Slovenien
 • Spanien
 • Tyskland
 • Österrike

Icke EU-länder med Euro

Tre länder som inte är med i EU har dess tillstånd att använda Euro som officiell valuta:
 • Monaco
 • San Marino
 • Vatikanstaten
Därutöver finns det dessutom tre länder/regioner som använder Euro som valuta utan att ha någon officiell överenskommelse med EU:
 • Andorra
 • Montenegro
 • Kosovo

Andorra

En överenskommelse mellan EU och Andorra är på gång, men det är ännu inte klart. Andorra har aldrig haft en egen valuta, man har tidigare använt sig av den franska Francen och den spanska Pesetasen som de-facto valuta (inte heller då fanns det någon överenskommelse). Därför var det självklart för Andorra att gå över till euron när Spanien och Frankrike bytte valutor.

Montenegro och Kosovo

Montenegro och Kosovo hade den tyska D-marken som de-facto valuta innan euron infördes. På grund av politiska skäl har de valt att inte använda den Serbiska Dinaren som valuta.

Nordkorea

Nordkorea har Euro som officiell valuta för import och export eftersom den inhemska valutan won (KPW) inte kan växlas.

EU-ländernas gamla valutor

De länder som gick över till Euron 1 januari 2002 låste sina växlingskurser mot euron den 31 december 1998. Följande kurser blev de slutgiltiga (värdet av €1):

Belgien   Franc BEF   40.3399
Finland   Mark FIM 5.94573
Frankrike   Franc FRF 6.55957
Grekland [*]  Drachmer   GRD 340.750
Irland   Pund IEP 0.787564
Italien   Lire ITL 1936.27
Luxemburg   Franc LUF 40.3399
Nederländerna   Gulden   NLG 2.20371
Portugal   Escudos PTE 200.482
Spanien   Pesetas ESP 166.386
Tyskland   D-mark DEM 1.95583
Österrike   Schilling   ATS 13.7603

[*] Grekland låste inte sin valuta mot Euron förräns 1 januari 2001 (på grund av att man inte lyckats uppfylla de krav som ställts på euroländerna tidigare).

Karta över euroland

Mynt och sedlar

Euro-sedlar finns i valörerna €500, €200, €100, €50, €20, €10, och €5. Alla länder använder inte sedlarna med högre belopp, men de är fortfarande giltiga som betalningsmedel i de länderna. Euro-sedlarna ser likadana ut i alla länder, till skillnad från mynten som har en nationell sida och en gemensam sida. Mynten är dock giltiga inom hela euro-området oavsett vilket land som präglat myntet. Mynten finns i valörerna 2 euro, 1 euro, 50 cent, 20 cent, 10 cent, 5 cent, 2 cent och 1 cent. I Finland och Nederländerna använder man inte en- och tvåcentsmynten, men det går att betala med dem.

Euro-tecknet, €

Tecknet för Euro är en kombination av ett stiliserat C och ett E. De två strecken rakt över tecknet är vanligt förekommande bland valutatecken.

Tecknet för Euro
På de allra flesta datorer får du fram eurotecknet genom att hålla knappen AltGr nedtryckt, och trycka på E. Du kan också hållat Alt-knappen nedtryckt och knappa in 0128 (ASCII-koden för €) på det numeriska tangentbordet. Kommer det inte fram något tecken beror det troligtvis på att inte finns med i det typsnitt som du har valt, prova att byta till ett annat.